Category: Principes van brainwashing

Het lot van de buitenstaander / de outcast

Het lot van de buitenstaander / de outcast

De wanhoop Sommige mensen tuinen er dus in. Ze raken verstrikt in het web van “destructieve controletechnieken” in een sterk hierarchische structuur van een groep waarin de leiding uitmaakt “wanneer je lacht en wanneer je huilt”. Andere mensen daarentegen zijn soms minder ontvankelijk voor het “zelf-denken-beperkende” pakket aan woorden en zinnen. Wanneer zulke mensen iemand die…

Lees verder →

Waarom zijn destructieve sektes zo gevaarlijk?

Waarom zijn destructieve sektes zo gevaarlijk?

Bivakkeren in een groep met gesloten grenzen, waarin normen en waarden zoals vrijheid, gelijkheid, respect etc. niet gehanteerd worden en destructieve controletechnieken/brainwashing/hersenspoelen het machtsmiddel vormen, waarmee leden van de groep binnen die grenzen van de groep worden gehouden, kan de volgende desastreuze gevolgen hebben: De macht van dergelijke groepen speelt zich af…

Lees verder →

Algemene Kenmerken van een Sekte

Algemene Kenmerken van een Sekte

Bestudeer naast deze pagina: 7 Belangrijke destructieve controletechnieken en SekteHulp De algemene kenmerken van een sekte: Voorbeelden van inbreuk op rechten en vrijheden: Mogelijk gevolgen van die inbreuken: Tot zover deze gestructureerde weergave van algemene kenmerken van een sektarische beweging. De 7 Belangrijke Onethische Beinvloedingstechnieken, geven een meer gedetailleerd beeld van deze…

Lees verder →